spara till barn

Spara till barn – Så sparar du pengar till dina barn på bästa sätt!

Hur sparar man pengar till barn och barnbarn på bästa sätt? Ja, det är många av oss föräldrar som funderat på detta och i denna artikeln går vi igenom hur andra brukar tänka och ger dig lite tips kring barnsparande. Häng med!

För många föräldrar är det oerhört viktigt att kunna ge sina barn bra ekonomiska förutsättningar i livet. Oavsett hur mycket man tjänar eller har sparat är det viktigt att lägga undan lite pengar varje månad, då det med tiden kan bli väldigt stora belopp med endast genomsnittlig avkastning på börsen. Detta är möjligt tack vare ränta-på-ränta-effekten. Det brukar för många också kännas lättare att sätta av en mindre summa varje månad än en stor summa på en gång när det gäller att spara till barn.

Vanligen brukar man antingen spara på ett sparkonto, vilket ju ger en väldigt trygg, men låg avkastning. I dagsläget ger det dock i princip ingenting alls med det låg ränteläge vi har nu. Med tanke på inflationen förlorar du i princip pengar på att ha dem på vanliga sparkonton idag. 

Alternativet till detta är förstås att investera pengarna i aktier eller i olika typer av fonder, vilket ökat kraftigt i popularitet nu under dessa åren av låga räntor. Detta är en vanlig tendens dvs när det ena alternativet blir mindre attraktivt – lägre räntor – flyttas mer pengar till det andra alternativet – det vill säga börsen.

De som har möjlighet ekonomiskt brukar spara hela barnbidraget så man slipper fundera på vilka summa man ska sätta av. Barnbidraget uppgår idag till 1 250 kr, så det blir en del kapital per år som sätts av. Detta belopp är dessutom skattefritt så du kan använda hela beloppet.

I vems namn ska man spara till barn?

Här finns två alternativ:

  1. Spara i ditt eget namn – Om du väljer att spara i ditt egna namn är det du som behåller kontrollen och bestämmer när barnet ska få tillgång till pengarna. Det kan även vara bra att komplettera detta med ett testamente så du försäkrar dig om att de sparade pengarna faktiskt går till det barn du sparar till. Beroende på vilka som är dina arvingar kan pengarna annars gå till din make eller maka eller fler av dina barn istället för det barn du hade tänkt.
  1. Spara i barnets namn – Om du istället väljer att spara i barnets namn räknas istället pengarna på barnets konto som en fullbordad gåva. Då kommer barnet automatiskt att få tillgång till pengarna när det fyller 18 år. En del föräldrar tycker detta är för tidigt medan andra tycker att man som myndig ska kunna hantera en större summa pengar. Här brukar underskrifter från båda föräldrarna behövas och ibland krävs även kompletterande handlingar för att visa vem som är förmyndare.

Det är alltså upp till dig att avgöra vilket av alternativen ovan som ska väljas och båda alternativen är vanliga.

När borde barnen få tillgång till sparpengarna?

Många brukar tänka att det är lämpligt att barnet får tillgång till pengarna vid 18-20 års åldern dvs när de är så pass vuxna att de kan tänka till lite innan de spenderar allt på fest och resande :-). När de blir myndiga vid 18 års ålder kan de ju till exempel sluta avtal så en del tycker att det är en bra ålder för att börja hantera sina pengar själv. 

Andra tycker det är bättre att ha ett sparande till barnen som används när barnet har ett befogat behov som till exempel när man ska investera i en egen bostad och behöver kapitalinsats.

Även här får du helt enkelt fundera på när du tycker att barnet är moget nog att fatta ekonomiska beslut alternativt att du som sagt håller i pengarna tills ett tydligt behov uppstår.

Hur bör man placera pengar man sparar till barn?

De flesta inom finansvärlden skulle rekommendera att man tar en del risk med detta kapitalet. Anledningen till detta är att man sparar på en väldigt lång tidshorisont. Vi kanske börjar spara vid födseln av barnet och tänker sätta av pengar till 18-årsdagen. Då är det enligt finansiell teori värt det att ta en del risk med pengarna, förslagsvis att lägga dem i aktiefonder eller indexfonder för att kunna få ut så mycket riskjusterad avkastning som möjligt.

Historiskt sett har börsen gått upp cirka 7 % per år över tid i Sverige om man sett till att fortsätta investera utdelningarna aktierna givit. När man har en så pass lång tidshorisont som i detta fallet spelar tajmingen mindre roll. Dels för att det rör sig om en så lång tid och dels för att man månatligen sätter av pengar och på så sätt kan undvika att köpa på toppen och får ett lägre genomsnittspris. 

Läs gärna vår artikel där vi jämför tjänsterna Avanza och Savr mot varandra. Det är en bra start för att hitta bra fonder med låga avgifter till ditt barn.

Lycka till med ditt barnsparande!