bästa utdelningsaktierna 2021

Bästa utdelningsaktierna 2021 – en guide till hög direktavkastning

Att köpa aktier som har hög utdelning är en strategi som funnits länge, men som blivit mer populär de senaste åren och många är måna om att hitta de bästa utdelningsaktierna 2021. Utdelning är ett smidigt sätt för en aktieinvesterare att årligen få en passiv inkomst från sina aktier utan att lyfta ett finger. I den här artikeln går vi igenom vilka aktier som ger mest utdelning 2021!

(Inlägget innehåller reklam genom annonslänkar).

Vad är en aktie egentligen?

En aktie är helt enkelt en sorts ägarandel i ett företag. Om man äger aktier är man därmed delägare i företaget som man har köpt aktier i. För att detta ska vara möjligt krävs att företaget är ett så kallat aktiebolag och dessutom att det är noterat på en börs eller på en alternativ handelsplattform, då det krävs för att man ska kunna handla med aktien. När du köpt aktien blir den själva beviset på att du äger en del av företaget. När köpet sedan är genomfört registreras ägarna i företagets aktiebok, vilket utförs av ens bank, ens aktiemäklare eller företaget Euroclear Sweden AB. Förr i tiden fick man ofta ett fysisk bevis på att man ägde aktier, men idag sker allt digitalt – både själva handeln och beviset på ägandet.

Du kan handla aktier antingen via din vanliga bank eller med hjälp av en aktiemäklare. Det finns idag en mängd aktiemäklare att välja bland, varav de mest kända nog är Avanza och Nordnet. När man handlar aktien, dvs säljer eller köper den, tillkommer en kostnad för själva transaktionen som kallas courtage. Detta kan variera i storlek och har på senare år i snitt blivit rejält mycket lägre än det var förr i tiden. Dessutom har de nya digitala aktiemäklarna pressat bankernas stora marginaler rejält vilket gjort att hela branschen följt efter. Hur högt courtaget blir baseras bland annat på ditt engagemang i banken, hur stor ordern är och hur ofta du handlar.

Det finns framförallt fyra olika sorters aktier på marknaden idag. Dels A-aktier, B-aktier och C-aktier och dels preferensaktier, även kallade preffar. A-, B-, och C-aktier brukar man benämna stamaktier och oftast menar man dessa när man pratar om aktier till vardags. Alla de tre ger ett ägande i företaget, men hur pass stor påverkan man har på företagets verksamhet – dvs hur stor rösträtt man har – varierar mellan de olika typerna. Oftast ger A-aktien den största rösträtten, vilket gör att de kan kosta mer än B och C. 

En preferensaktie är istället som en mix mellan en aktie och en obligation. Ordet preferens handlar om att innehavarna av dessa får tillgång till utdelning innan de andra aktieägarna. Till skillnad från stamaktierna, som har en varierande utdelning år för år, har de även en förutbestämd utdelning per år.

Genom att nytta din rösträtt på företaget årliga bolagsstämma kan du påverka företagets riktning och tycka till om olika förslag.

Vanligtvis är dock den viktigaste anledningen till att äga aktier att man ska kunna tjäna pengar både på värdestegringen i aktiepriset och på utdelningen. Utdelningen utgörs av en andel av företagets vinst som delas med aktieägarna och de bästa utdelningsaktierna kan dela ut en hel del pengar årligen.


Hur stiger en aktie i värde?

Vanligtvis påverkar främst hur bolaget går idag och hur det förväntas gå och göra vinst i framtiden själva aktiepriset. Det vill säga kommer till exempel en positiv nyhet om ett nytt samarbete, som i sin tur förväntas ge företaget lönsamma intäkter, brukar aktiepriset stiga när nyheten kommer ut.

Även företagets omvärld har stor påverkan till exempel i form av vad som sker i företagets bransch eller inom den globala eller nationella politiken.

Om aktien stigit i pris från att du köpte den till att du säljer den har du gjort en vinst på din aktie som blir lika stor som mellanskillnaden mellan köppriset och säljpriset(innan skatt). Nedan går vi igenom det andra sättet du kan tjäna pengar på aktier vilket leder till en uppställning av de bästa utdelningsaktierna 2021.

Vad är en utdelning?

Utdelningen utgörs av den del av företagets årliga vinst som bolaget väljer att dela ut till sina aktieägare. Hur stor denna ska vara beslutas om på bolagsstämman. Den brukar uttryckas som en procentsats till exempel 40% av vinsten ett visst år. Det är också vanligt att mäta den så kallade direktavkastningen vilket är storleken på utdelningen i förhållande till aktiepriset vilket alltså kan ses som en sorts ränta.

En självklar förutsättning för att en utdelning ska kunna ske är alltså att företaget går med vinst. Det är även vanligt att företag som har en hög tillväxt och därmed behöver investera mycket behåller pengarna i företaget istället för att dela ut dem.

Hur stor del av utdelningen, eller direktavkastningen, du har rätt till bestäms av hur många aktier du äger. Pengarna betalas sedan ut till det konto där du har dina aktier och du kan sedan välja om du vill köpa fler aktier för pengarna eller om du vill använda dem till annat. Att återinvestera pengarna kan ge bra effekt med hjälp av ränta på ränta effekten.

Bästa utdelningsaktierna 2021*

Aktie(direktlänk)Direktavkastning för 2021 i procent
1. Veteranpoolen B10,5 %
2. Genova Property Group Pref8,14 %
3. Aros Bostadsutveckling pref A8,09 %
4. Västsvensk Logistik7,55 %
5. Halmslätten7,48 %
6. Drillcon7,2 %
7. Capacent Holding7,07 %
8. Alm Equity Pref7,03 %
9. Logistri6,98 %
10. Sdiptech Pref6,87 %

* Data baserad på aktiekurser den 25 mars 2021, kurser hämtade från www.avanza.se

När kommer utdelningen?

I Sverige kommer vanligtvis utdelningen på våren omkring april eller maj. Vanligast är alltså att det sker årligen. I USA däremot är det vanligt att företagen delar ut flera gånger per år till exempel kvartalsvis. Först när årsredovisningen färdigställts bestäms utdelningen då den baseras på de vinster bolaget presterat under föregående år. Den sker också efter att den årliga bolagsstämman hållits där den klubbas igenom.

För att kunna få del av utdelningen måste du ha ägt aktien en viss tid innan den sker. Denna brytpunkt kallas för avstämningsdagen och vanligen rör det sig om den andra bankdagen efter företagets årsstämma.

Även följande begrepp är bra att känna till:

Sink–dagen: Detta är den dag som är den sista då man kan köpa aktierna och fortfarande ha rätt till sin del av utdelningen. Kravet är att man behöver behålla aktierna över natten efter sink – dagen för att få rätt till utdelningen.

X–dagen: X-dagen infallerefter sink – dagen. Den här dagen handlas aktien helt utan rätt till själva utdelningen. Skulle man köpa en aktie på X – dagen har man alltså inte rätt till utdelning även om utdelningen inte betalats ut än. Däremot är det möjligt att sälja sina aktier denna dag och fortfarande ha rätt till utdelning.

Avstämningsdagen: Innebär dendag du behöver vara registrerad i aktieboken för att äga rätt till utdelningen. Denna dag infaller oftast två bankdagar efter X–dagen i Europeiska, Amerikanska och Kanadensiska aktier. 

Utdelningsdagen: dagen då utdelningen sätts in på ditt aktiekonto.
 

Skapa din egna utdelningsmaskin

En alltmer populär strategi inom investerande är att skaffa en så kallad utdelningsmaskin med hjälp av de bästa utdelningsaktierna. Med det menas att återinvestera utdelningarna konstant och på det sättet öka sitt aktieinnehav. Detta blir lite av en snöbollseffekt med tiden då du nästa år får utdelning på det större innehavet vilket upprepas år för år. På det sättet växer både aktieinnehavet och utdelningarna över tid med oförändrad kapitalinsats. Detta kan med andra ord vara ett bra alternativ till den bästa sparräntan 2021.

För att detta ska gå krävs såklart att bolaget delar ut årligen och ju högre utdelning desto snabbare ökar förstås kapitalet. Detta kan med tiden skapa en relativt stor passiv inkomst vilket ger en ökad ekonomisk frihet i livet som många uppskattar.

Sammanfattning

Genom att investera i aktier får du en chans att dels tjäna pengar på själva uppgången i aktiepriset och dels i form av en eventuell vinstutdelning som lönsamma bolag kan välja att genomföra. Denna utdelning kan för vissa vara ett bra alternativ till bankkonto när investeringen sker i stabila bolag som betalar sin utdelning år efter år. Väljer man dessutom de bästa utdelningsaktierna 2021 kan det handla om en riktigt bra direktavkastning under året. Det kan i sin tur bli en bekväm passiv inkomst som ökar med åren och ger dig en större ekonomisk frihet i livet tack vare ränta på ränta-effekten. Vi önskar dig lycka till i ditt investerande!

Och du, varför inte lägga ägg i lite fler korgar genom att utöver utdelningsaktierna även köpa den billigaste fastighetsfonden 2021?

1 reaktion på ”Bästa utdelningsaktierna 2021 – en guide till hög direktavkastning”

  1. Pingback: Skatteåterbäringen 2021 - Hur man sparar eller investerar den!

Kommentarer är stängda.